2002
Mapovanie vydry riečnej na vybraných vodných tokoch južnej časti Stredného Slovenska
Mapovanie inváznych druhov rastlín v okresoch Zvolen a Banská Bystrica
 
 
2005
Mapovanie vybraných stavovcov na územi banskobystrického kraja