Bezplatná účasť na e-learningovom kurze :

 Ako poskytovať služby 
cestovného ruchu

 moduly :
Práca v hoteli
Práca v reštaurácii
Práca v cestovnej kancelárii
Manažér cestovného ruchu
Ekonomika podniku cestovného ruchu

 každý modul v rozsahu 50 vyučovacích hodín 
 vedomosti overované formou testu
 úspešní absolventi dostanú certifikát o absolvovaní kurzu

prihlásenie do kurzu 


popis kurzuKurz v rámci projektu:
Vývoj a pilotné overenie  e-learningového kurzu v spoločnosti Natura s.r.o.
realizovanom  s príspevkom z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu   v rámci sektorového operačného programu Ľudské zdroje
a štátnym príspevkom v rámci Schémy na podporu rozvoja ďalšieho vzdelávania. 

http://elearningtourism.eushapeimage_1_link_0shapeimage_1_link_1