2002
Databáza chránených druhov živočíchov ( vtákov ), spracovaná v programe MS ACCES
 
Databáza rastlinných a živočíšnych druhov vo formáte ISTB
 
2003
Spracovanie databázy z krúžkovania vtákov
 
2004
Spracovanie výsledokov mapovania biotopov 2004