2003
Terénny zápisník
 
2005
Tvorba web stránky Karpatskej sústavy chránených území a Ramsarských lokalít