Základné údaje
 
 
Názov spoločnosti :        NATURA s.r.o.
Sídlo:                 Wolkerova č.1
        974 05 Banská Bystrica
Právna forma:                 spoločnosť s ručením obmedzeným
IČO:                 36 046 019
DIČ:                 2021561157
bankové spojenie :         Tatra banka a.s.
č. účtu :                     2629481840/1100
registrácia v OR:             OR OS  B. Bystrica, oddiel Sro, vložka č.: 6866/S
email:                              natura.sro@gmail.com
web:                                www.natura-sro.sk