Projekt :
 
Vývoj a pilotné overenie  e-learningového kurzu v spoločnosti Natura s.r.o.
 
1. Cieľ projektu
 1. prostredníctvom e-learningového vzdelávacieho programu zvýšiť odbornosť pracovníkov v cestovnom ruchu a napomôcť pri rekvalifikácii nezamestnaných v oblasti služieb cestovného ruchu.
 2. zvýšiť využitie informačných technológií vo vzdelávacom procese a prispieť tak k zvyšovaniu kvality vzdelávania a vytváraniu kvalifikovanej pracovnej sily schopnej pracovať s modernou výpočtovou technikou používanou v praxi.
 
 
2. Cieľová skupina
 1.     absolventi vysokých a stredných škôl
 2. záujemcovia  o prácu v cestovnom ruchu
 
 
3. Popis projektu
3.1. Vytvorenie vzdelávacieho kurzu „Ako poskytovať služby cestovného ruchu“ zloženého z modulov:
 1. Práca v hoteli
 2. Práca v reštauračných službách
 3. Práca v cestovnej kancelárii
 4. Manažér cestovného ruchu
 5. Ekonomika podniku cestovného ruchu
 6. Testovací modul
 7.  každý modul  predstavuje 50h výučby
 8.  testovací modul ako on-line možnosť otestovať si osvojené vedomosti.
 
3.2. Preklopenie vytvorených modulov do podoby e-learningu
3.3. Pripomienkovanie vytvorených modulov
3.4.Pilotné otestovanie vytvorených modulov
 1.  otestovanie 16 zástupcov z cieľovej skupiny
 2.  po úspešnom absolvovaní testovacieho modulu získava účastník certifikát
3.5. Spracovanie textového manuálu k vytvoreným modulom
3.6. Vystavenie e – learningového kurzu na internete
 
 
4. Časový harmonogram
Trvanie projektu 01/2007 - 05/2008
 
 
 
Projekt realizovaný  s príspevkom z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu   v rámci sektorového operačného programu Ľudské zdroje
a štátnym príspevkom v rámci Schémy na podporu rozvoja ďalšieho vzdelávania.